Aanbod

Boxmeer
Sint Anthonisweg 3C, 5831 AC

foto overzicht

Huurprijs: € 3.541,66 /mnd

 

Beschrijving

Rand centrum Boxmeer

Locatie:
Misschien wel de beste plek van Boxmeer, direct naast Action met ca. 8.000 bezoekers per week! Lift mee op dit succes!

Bestemming: Detailhandel.
Bereikbaarheid: Goed
Parkeren: Voor het pand zijn een aantal parkeerplaatsen. Gezien de drukte van Action zijn dit er niet genoeg. Aan de overzijde (100meter) van de (openbare)weg kan men gratis parkeren.

Oppervlakten en huurprijzen:
Het pand heeft een frontbreedte van 15 meter en is 17 meter diep, meet ca. 255m² (nader uit te meten) en heeft een verdieping voor optimale benutting van de begane grond.

Opleveringsniveau:
Casco, alle aanwezige voorzieningen kunnen worden gebruikt.

Servicekosten:
Er zijn geen servicekosten van toepassing.

Huurbetaling:
Per maand bij vooruitbetaling te voldoen.

B.T.W.:
Huurder verklaart dat hij voor ten minste 90% met omzetbelasting belaste prestaties verricht. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.
Huurprijsindexatie:
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, vindt wijziging plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks CPI-Alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn:
5 (vijf) jaar + 5 (vijf) optiejaren.
Eventueel is een kortere huurtermijn bespreekbaar.
Huuringangsdatum:
Op korte termijn.
Zekerheidsstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, te vermeerderen met B.T.W..
Huurvoorwaarden:
Op basis van een standaard huurcontract winkelruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (R.O.Z. model juli 2003), met de bijbehorende algemene bepalingen, alsmede enkele bijzondere bepalingen, zoals door eigenaar aan te geven.
Voorbehoud:
Voorbehoud goedkeuring eigenaar.
Oppervlakte:
oppervlakte pand 255 m², oppervlakte winkel 255 m², oppervlakte entresol verdieping 30 m²